Číslo z desetinou čárkou na výstupu Modbus server


Log in to reply