Nastavení Modbus serial pro elektroměr EM 340 • Snažím se nastavit RS485 pro uvedený elměr, ale stále se nedaří.
  Elměr má možnost měnit své nastavení, mám toto:
  Parity - No, StopBit 1, Baud - 115,2. Neznám Počet dat.bitů.
  Adresy začínají na 1.
  Založil jsem grupu, adresa 1, počet prvků řekněme 6.
  Přidal jsem datový blok - kde si nejsem moc jisty v posledním bloku. Mezera - 0, Ofset dat - 4 (dle proměné v závislosti na adrese) , Bitový ofset - 0, Délka Multibyte - 4.
  Žádná komunikace neprobíhá, LED neblikají. Zařízení má adresu 2, na elměru je vše vidět.
  Dávám sem odkaz na ModbusMapu, kdy se někomu chtělo se kouknout a popostrčit mě.
  https://www.enika.cz/data/files/produkty/energy m/CP/3-phase Modbus serial protocol EM and ET-rev.2.11.pdf
  Díky!0_1543172210291_Modbus1.jpg 0_1543172219862_Modbus2.jpg 0_1543172225921_Modbus3.jpg
  A při testu mám toto
  0_1543174455345_Modbus 4.jpg • @beny44 Už to funguje, prostě jsou špatně modbus piny na elměru. Prohodil jsem kablíky a funguju. Jen mám hodnoty v podivném tvaru.

  0_1543179972213_Modbus 100.jpg • @beny44 A tohle mám v monitoru, pokud se v tom někdo vyzná, třeba najde problém

  0_1543181920936_Monitor.jpg • @beny44 A poslední dodatek mám k HW zapojení.
  Pokud zapojím linky, tak jak je označeno na obou zařízeních - A proti A, B proti B, bliká jen Tx LED a na elměru řádná zpráva o úspěšném doručení paketů po Modbus
  Pokud zapojím linky obráceně, svítí obě LED a na elměru se zobrazí úspěšný příjem a odeslání paketů. • Ten Modbus mě ale dává zabrat.
  Mám zajímavost. Tento elměr co tu o něm píšu při toku energie do sítě (přetoky z FVE) může buď ukazovat velikost energie od 0 dále a nebo má možnost každý směr počítat zvlášť, ale pro výkon je pořád jen jedna adresa. Na elměru sice je zobrazeno "- hodnota" pokud je přetok, ale bohužel po Modbusu po "0" jde číslo 65535. Chtěl bych řídít vyhřívání bojleru z přebytků, ale tohle se nedá moc používat. Rád bych, aby šlo číslo do mínus hodnot.


 • administrators

  Dobrý den @beny44,
  Váš elektroměr reprezentuje data poměrně komplikovaně, ale myslím, že to co požadujete, z něj vyčíst lze. V manuálu na straně 7 jsou popsány datové typy, tedy jakým způsobem se mají hodnoty vyčtené přes Modbus reprezentovat. INT16 je například se znaménkem, ale nejdůležitější je sekce 2.2, která popisuje jak ze získaných hodnot zjistit zda jde o importovanou/exportovanou energii a činný/jalový výkon.

  S pozdravem,
  Martin Kudláček • @martin-kudláček Právě že ... dint mám nastaven, číslo prostě mínus neukáže. A pokud jde o sekci 2.2 ano tak lze vyčíst celkovou spotřebu v kWh, na to jsou dvě adresy, ale já potřebuji aktuální výkon s indentifikací směru, tedy změna znamínka. No už to ale vyčítám rovnou z měniče přes Modbus TCP, kde se znamínko mění. Regulace na proporcionální relé funguje výborně.
  Jen mě ale teď někdo hacknul web server, ale o tom v jiném vlákně ... • Zdravím ve spolek ;)
  Aktuálně jsem se zabýval komunikací elektroměru EM 340, která mě také trochu potrápila, ale nakonec je vše funkční. Zásadním problémem je pořadí bytů! Není 12345678 jak je uvedeno v ilustracích této diskuse výše. Pořadí MultiByte (Parser) je 3412.

  Přikládám několik obrázků jako stručný návod pro nastavení.
  Ve stejném smyslu lze nastavit vyčítání ostatních proměnných.

  Vyčítané proměnné z EM340:
  0_1576165375445_EM340_04.PNG

  Nastavení skupiny - Read_VAL (počáteční prvek a počet):
  0_1576165478762_EM340_01.PNG

  Nastavení prvku - L1_A:
  0_1576165566196_EM340_02.PNG

  Nastavení prvku - L1_W:
  0_1576165701421_EM340_03.PNG


Log in to reply