Nastavení Modbus serial pro elektroměr EM 340 • Snažím se nastavit RS485 pro uvedený elměr, ale stále se nedaří.
  Elměr má možnost měnit své nastavení, mám toto:
  Parity - No, StopBit 1, Baud - 115,2. Neznám Počet dat.bitů.
  Adresy začínají na 1.
  Založil jsem grupu, adresa 1, počet prvků řekněme 6.
  Přidal jsem datový blok - kde si nejsem moc jisty v posledním bloku. Mezera - 0, Ofset dat - 4 (dle proměné v závislosti na adrese) , Bitový ofset - 0, Délka Multibyte - 4.
  Žádná komunikace neprobíhá, LED neblikají. Zařízení má adresu 2, na elměru je vše vidět.
  Dávám sem odkaz na ModbusMapu, kdy se někomu chtělo se kouknout a popostrčit mě.
  https://www.enika.cz/data/files/produkty/energy m/CP/3-phase Modbus serial protocol EM and ET-rev.2.11.pdf
  Díky!0_1543172210291_Modbus1.jpg 0_1543172219862_Modbus2.jpg 0_1543172225921_Modbus3.jpg
  A při testu mám toto
  0_1543174455345_Modbus 4.jpg • @beny44 Už to funguje, prostě jsou špatně modbus piny na elměru. Prohodil jsem kablíky a funguju. Jen mám hodnoty v podivném tvaru.

  0_1543179972213_Modbus 100.jpg • @beny44 A tohle mám v monitoru, pokud se v tom někdo vyzná, třeba najde problém

  0_1543181920936_Monitor.jpg • @beny44 A poslední dodatek mám k HW zapojení.
  Pokud zapojím linky, tak jak je označeno na obou zařízeních - A proti A, B proti B, bliká jen Tx LED a na elměru řádná zpráva o úspěšném doručení paketů po Modbus
  Pokud zapojím linky obráceně, svítí obě LED a na elměru se zobrazí úspěšný příjem a odeslání paketů.