Direct switch problém  • Dobrý den, používám váš neuron pro řízení domácnosti a narazil jsem na dva problémy s direct switchema s kterými si nevím rady. Na Neuronu L203 mám většinu RO řízenou přímo vstupy přes funkci direct switch. Většina funguje správně podle očekávání, jen u dvou registruji zvláštní chování, které nevím jak potlačit. Jeden RO spíná pravidelně s prodlevou cca 2-3 vteřin po uvolnění tlačítka. Druhý naopak spíná hned, ale ne vždy se podaří RO vypnout na první pokus (někdy je třeba stisknout tlačítko 3x i vícekrát než RO rozepne). V obou případech při debugu DI zaznamená změnu stavu, ale DS nezareaguje správně. Jste schopni mi s touto situací prosím poradit?

    Děkuji Jiří Leták  • @jiriletak tak mi to nedalo a ještě jsem chvíli pátral. A problém s rozpínáním RO je vyřešen. LED světlo, které je na toto RO připojeno má poměrně vysoký špičkový proud po zapnutí a nejspíš dochází ke slepení kontaktů přímo v relátku.


  • administrators

    @jiriletak Dobrý den, LED světla obecně se chovají kvůli integrovanému zroji tak, že špičkový proud při sepnutí může přesahova ti třicetinásobek proudu při běžném odběru. Rozhodně nedoporučujeme tedy takovétho zátěže připojovat přímo na RO našich jenotek a raději to řešit pomocí spínacích prvků k tomu určených. Naše RO jsou míněna jen jako ovládací, pro další silové spínací prvky.


Log in to reply